Politika kvality

Politika kvality, EMS a BOZP

REPACO services s.r.o. se zabývá poradenstvím a konzultacemi, správou nemovitostí, zabezpečením komplexních úklidových služeb včetně dodávky hygienického materiálu zejména pro administrativní budovy, školy, průmysl, stavebnictví, zdravotnictví atd. Firma REPACO services s.r.o. byla založena v roce 2008 a navázala na tradici podnikání majitelů společnosti od roku 1995.

Cílem společnosti REPACO services s.r.o. je poskytování služeb odpovídajících požadavkům norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, OHSAS 18001, platným legislativním předpisům a požadavkům zákazníka.

Neustálé zlepšování systému kvality

Vedení společnosti, všichni zaměstnanci, spolupracovníci a subdodavatelé se budou zasazovat o trvalé zlepšování kvality poskytovaných služeb zákazníkům.

Životní prostředí a BOZP

Vedení společnosti, všichni zaměstnanci, spolupracovníci a subdodavatelé se zavazují plnit požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu ŽP, dále BOZP a jiné požadavky, kterým společnost podléhá a důsledně předcházet znečišťování ŽP.

Orientace na spokojenost zákazníka

Spokojenost zákazníka má rozhodující vliv na pozici společnosti na trhu.
REPACO services s.r.o. analyzuje požadavky a potřeby svých zákazníků, aby mohly být co nejlépe uspokojeny ve sjednané konkurenceschopné ceně, kvalitě a termínu. Vedení společnosti klade důraz na odpovědnost, pružnosti a flexibilitu.

Personální politika

Základním předpokladem úspěchu je spolehlivý a kvalifikovaný zaměstnanec. REPACO services s.r.o. pečlivě vybírá zaměstnance, investuje  do zvyšování kvalifikace a rozvoje pracovních podmínek. Vedení společnosti stále zvyšuje nároky na odpovědnost  každého jednotlivého zaměstnance.

Pracovní prostředí a minimalizace rizik

Důsledným dodržování pracovních postupů a bezpečnostních norem jsou minimalizována rizika zranění, poškození zdraví, škody na majetku.

Odpovědnost za dodavatele a subdodavatele

Kvalitu dodávaných služeb a zboží výrazným způsobem ovlivňuje výběr dodavatelů, subdodavatelů, nakupovaných služeb a produktů. Podle zadaných kritérií jsou pečlivě vybíráni a hodnoceni.

Technické vybavení

Kvalitní technické vybavení a zázemí podstatným způsobem ovlivňuje kvalitu a efektivitu dodávaných služeb, proto je pravidelně prováděna údržba, kontrola a revize používaného zařízení a vybavení.